GRAFIK STAŁY SPOTKAŃ GRUP I WSPÓLNOT

PRZY PARAFII ŚW.ANDRZEJA BOBOLI W MILICZU

ROK DUSZPASTERSKI 2023/2024

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza / opiekun ks. Michał /:

- Ministranci i Kandydaci – po ustaleniu z ks. Opiekunem

- Lektorzy i Ceremoniarze – po ustaleniu z ks. Opiekunem

- I czwartki m-c – Msza św. w intencji LSO i ich rodziców

 1. Wspólnota Odnowy w Duchu św. Emanuel / raz w m-c w środę/                                                      
 2. Wspólnota Wiecznie Młodzi / poniedziałki po Mszy św. wieczornej /

       /opiekun ks. Paweł/

 1. Schola Dziecięca – środy o g. 16.30. /   opiekun p. Aleksandra Filipiak z Ekipą  /
 2. Krąg Biblijny – czwartki po Mszy św. / opiekun ks. Mateusz /
 3. Schola Parafialna –/ opiekun ks. Mateusz /
 4. Wspólnota Neokatechumenalna w środy i w soboty g.19.00 /Proboszcz/
 5. Straż Honorowa NSPJ  i  Rycerstwo Niepokalanej / poniedziałki po   

      Mszy św. wieczornej w salce na plebanii   / opiekun ks. Mateusz /

 1. Rycerze Kolumba – w ostatni piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej./P/
 2. Towarzystwo Trzeźwościowe

       – w ostatnią sobotę miesiąca po Mszy św.  wieczornej.

 1. Róże Różańcowe / opiekun ks. Paweł / :

         – wtorek po I niedzieli m-c -  Mszy św. ze zmianą tajemnic.

 1. Caritas Parafialny – Dyżur Stały - środy od g.15.00 do g.16.00

/przy pl. Ks. E. Waresiaka 7 w Centrum Aktywności Lokalnej/

 1. Wspólnota Młodzieżowa – piątki g.19.00 na plebanii - księża Wikariusze.
 2. Katechezy dla Dorosłych / środy g.19.00 kościół  - ks. Mateusz /
 3. Spotkania doraźne według potrzeby mają :

         -  Rada  Parafialna /P/

         - Redakcja Gazetki Parafialnej – Płomień  / ks. Mateusz/

         - Zespół Katechetyczny /P/

        - Wspólnota Modlitewna Margaretki  /P /