Kancelaria parafialna czynna:

 • wtorek, czwartek od g.16.00 do g.17.00
 • w środę, sobotę od g. 9.00 do g.10.00

W lipcu i sierpniu –   

 • w czwartek od g.16.00 do g.17.00
 • w soboty od g.9.00 do g.10.00


Tel stacjonarny: 71/ 383 00 29,

Tel kom. dyżurny/ wezwania do chorego/ 572-363-843

Tel kom. do ks. Proboszcza :     500-034-122

 

Dokumenty potrzebne w kancelarii parafialnej 

CHRZEST

 • Akt urodzenia dziecka z USC
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres, data urodzenia)
 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Chrzest w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice dziecka. Na udzielenie chrztu poza parafią zamieszkania potrzebna jest pozwolenie ks. Proboszcza.

W myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego rodzicem chrzestnym może zostać tylko osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca, po przyjęciu sakramentu bierzmowania, mająca ukończone 16 lat życia.   Osoby żyjące bez ślubu kościelnego w konkubinacie, w związkach nie formalnych, mające tylko ślub cywilny, nie mogą być chrzestnymi !

Sakrament chrztu w naszej parafii jest udzielany w trzecie niedziele miesiąca na Mszy świętej chrzcielnej o g.13.00

Termin chrztu należy ustalić wcześniej w kancelarii parafialnej przed przygotowaniami uroczystości rodzinnej (chrzciny)!

MAŁŻEŃSTWO

 • Aktualne , tj. z datę do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • Dowody osobiste
 • Ostatnie świadectwo katechizacji
 • Świadectwo bierzmowania
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej łącznie ze spotkaniami w poradni rodzinnej
 • Zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego ( niezbędne , gdy małżonkowie chcą , aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne- tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu z USC, jeśli wcześniej zawarto związek małżeński.
 • W przypadku wdowy lub wdowca zaświadczenie o zgonie współmałżonka
 • Dane o świadkach ślubu

W kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej należy zarezerwować sobie dzień i godzinę planowanego ślubu uzgadniając  to z ks. Proboszczem. Najpóźniej zgłaszamy się z dokumentami na    3 miesiące przed ślubem , by był czas na wygłoszenie zapowiedzi i uzyskanie ewentualnych dyspens i dostarczenie innych dokumentów.

Mając zamiar zawrzeć w przyszłości związek małżeński należy wcześniej zadbać o uczestnictwo w katechezie przedmałżeńskiej ( tzw. Kursach przedmałżeńskich).

Należy ustalić z ks. Proboszczem oprawę i przebieg ceremonii ślubnej ( nie wszystkie pomysły są zgodne z przepisami kościelnymi).

POGRZEB  KATOLICKI

 • Akt zgonu z USC
 • Zaświadczenie kapelana szpitalnego o przyjęciu sakramentów ( jeśli zmarły był przed śmiercią w szpitalu lub w hospicjum)
 • Pozwolenie Ks. Proboszcza  parafii zamieszkania na pochowanie zmarłego jeśli zmarły jest z poza naszej parafii

Należy najpierw zgłosić u ks. Proboszcza informację o zmarłym w celu uzgodnienia miejsca, daty i godziny  pogrzebu.

W kancelarii parafialnej należy dokonać wpisu do księgi zmarłych i ustalić formę pogrzebu. 

 

NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest w kościele podczas szczególnych nabożeństw oraz w domach na wezwanie. W szpitalach, w hospicjach, domach opieki – sakramentu chorych udzielają kapelani na prośbę chorego lub rodziny.

 INNE

 • Do I Spowiedzi i Komunii Św. dzieci ( kl. III) przygotowują się na katechezie w szkole i na dodatkowych spotkaniach w kościele, oraz przez uczestnictwo we mszach św. i nabożeństwach. Potrzeba przedstawić metrykę chrztu dziecka. Dorosłe osoby przygotowują się indywidualnie.
 • Do bierzmowania młodzież przygotowuje się na katechezie w szkole i na spotkaniach w kościele, oraz przez uczestnictwo we mszach św. , nabożeństwach i comiesięczną spowiedź. Potrzeba przedstawić metrykę chrztu. Dorosłe osoby przygotowują się indywidualnie.
 • W kancelarii parafialnej możemy uzyskać wypisy z ksiąg parafialnych, zaświadczenia, opinie, pozwolenia na posługi i udzielanie sakramentów poza parafią zamieszkania zgodnie z wymogami prawa kościelnego.
 • W kancelarii parafialnej lub w zakrystii można zamawiać intencje mszy świętych.
 • W kancelarii parafialnej można uzyskać informacje na problemy i zapytania związane z wiarą, moralnością, życiem Kościoła i Parafii. Duszpasterstwo udziela również porad.
 • Opłaty za wydawane dokumenty są dobrowolne. Jak również dobrowolne są ofiary składane przy okazji sprawowanych sakramentów  sakramentaliów czy posług.

( Przy parafii dyżuruje Poradnia Życia Rodzinnego )