Ogłoszenia Parafialnego Zespołu Caritas

AKCJA - WAKACJE 2022!!!

1.Przygotowywany jest wyjazd letni dla dzieci i młodzieży do Skorzęcina od dnia 21 sierpnia do 30 sierpnia.

Informacje i zapisy w środy do końca czerwca od g. 15.00 do g.16.00 w biurze Caritas przy placu ks. Waresiaka.